+48 883 044 023

Umów wizytę

Pon - Pt: 9:00 - 20:00
sobota: 9:00-15:00

Wizyty po umówieniu telefonicznym

Pracownia RTG

Pracownia RTG

pracownia RTG

Pracownia RTG

Posiadamy pracownię RTG, wyposażoną w nowoczesny sprzęt do diagnostyki RTG marki GENDEX, w tym pantomograf i aparat do zdjęć punktowych z radiografią cyfrową. Dzięki temu wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, które będą potrzebne na dalszych etapach leczenia stomatologicznego, mogą zostać wykonane w jednym miejscu. Jest to komfortowe rozwiązanie dla naszych klientów.

Radiowizjografia poprzez eliminację tradycyjnego filmu pozwala obniżyć dawkę promieni RTG w stomatologicznych zdjęciach wewnątrzustnych aż o 90%. Z kolei dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęcie wyświetlane jest natychmiastowo, bez oczekiwania, jak w przypadku procesów chemicznych.

W „Twój Dentysta” wykonujemy zdjęcia panoramiczne oraz punktowe wewnątrzustne.

Pantomogram to rodzaj badania rentgenowskiego, które polega na prześwietleniu zębów oraz otaczających ich struktur i tkanek: kości szczęki i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. Nazywany jest potocznie zdjęciem panoramicznym zębów lub OPG (zdjęciem ortopantomograficznym). Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce stomatologicznej oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej.

Badanie pantomograficzne

Stanowi punkt wyjścia do zdiagnozowania i oceny schorzeń pacjenta, a następnie wyboru odpowiedniej metody leczenia. Dla lekarza ma ona podstawowe znaczenie, ponieważ uwidacznia strukturę twarzoczaszki w tym struktury kostne i wszelkiego typu zmiany zapalne i chorobowe. Jest zatem zdjęciem przeglądowym. Ilość wykonywanych zdjęć jest niższa, a dzięki temu pacjent otrzymuje mniejszą dawkę promieniowania.

Zdjęcia panoramiczne znajdują zastosowanie w innych obszarach stomatologii i medycyny m.in. w endodoncji, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyce, periodontologii, stomatologii zachowawczej, implantologii czy laryngologii.

Zdjęcia zębowe/punktowe

Zdjęcia zębowe przedstawiają w sposób dokładny i szczegółowy pojedyncze zęby. Charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością ze wszystkich stomatologicznych badań radiologicznych. Dzięki zdjęciom zębowym możliwe jest zobrazowanie przebiegu korzeni zęba, ilości i stopnia zakrzywionych kanałów oraz wykrycia próchnicy na powierzchniach stycznych, stwierdzenie występowania resorpcji tkanek zęba czy złamania korzenia. Obrazowane są zarówno tkanki zęba, jak i kość.

Zdjęcia zębowe wykorzystywane są w diagnostyce bólu zęba oraz przy ocenie, kontroli i jakości wypełnionych kanałów.

Umów wizytę

Skontaktuj się z nami

Nasza lokalizacja

Tokarnia 728,
32-436 Tokarnia

Telefon

Email